logo

โครงการสัมมนาวิชาการ

บทบาทของสถาปนิกผังเมืองในการพัฒนาประเทศ
หัวข้อ "สถาปนิกผังเมือง : บทบาทสำคัญต่อภาครัฐและเอกชน"
ณ ห้องจูปีเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

 

Urban poster  rgb