logo

 

“เมืองต่อจากนี้ : คนมีชีวิต เมืองมีชีวา”
(City Next : Living Urban Space & Form)
เสวนาเรื่อง ": “คน-จักรยาน-เมือง” ในงานสถาปนิก’58 (มี 6 ตอน)
โดย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-สสผ.
(Thai Urban Designers Association-TUDA)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13

ในงานสถาปนิก’58 “ASA NEXT / ตัวตน คนไทย”
28 เมษายน–3 พฤษภาคม 2558
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ช่วงเช้า

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ในงานสถาปนิก'58 (Teaser)

TUDA-ASA58 (1-19)

TUDA-ASA58 (2-19)

TUDA-ASA58 (3-19)

TUDA-ASA58 (4-19)

TUDA-ASA58 (5-19)

TUDA-ASA58 (6-19)

 

ช่วงบ่าย

TUDA-ASA58 (7-19)

TUDA-ASA58 (8-19)

TUDA-ASA58 (9-19)

TUDA-ASA58 (10-19)

TUDA-ASA58 (11-19)

TUDA-ASA58 (12-19)

TUDA-ASA58 (13-19)

TUDA-ASA58 (14-19)

TUDA-ASA58 (15-19)

TUDA-ASA58 (16-19)

TUDA-ASA58 (17-19)

TUDA-ASA58 (18-19)

TUDA-ASA58 (19-19)