logo

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ร่วมการอบรม "สำนักงานสีเขียว" ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม1 อาคาร2 ชั้น2 โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กทม. จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Download เอกสาร

file-zip-icon-png-20 สำนักงานสีเขียวSS.12มิย.60.zip (Powerpoint)