ภาพพิจารณา(สาธร-สวนพลู)

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2